Csík

A Telegdi főesperesség csíki és kászoni falvai 1332-1334-ben

HASZNÁLJA AZ EGERET A TÉRKÉPBEN VALÓ NAVIGÁLÁSRA!